Als De Bomen Konden Praten… …dan zouden ze nu in juichen uitbarsten en flink met hun takken schudden.

Op 16 november j.l. is bekend gemaakt dat Stadslab Luchtkwaliteit, Duurzaam Middelland en het Wijkbedrijf De Middellander een Citylab010 aanvraag gehonoreerd hebben gekregen. In 2021 komt er een Meet&Weet Station in Middelland te staan met als titel Als de Bomen Konden Praten. Een kunstzinnige installatie die de kwaliteit van de leefomgeving toont met cijfers van…

Aanstaande !! : Opening tentoonstelling: Hoe ziet de Claes de Vrieselaan er in de toekomst uit? Oproep aan bewoners tot meedenken!

Aanstaande !! : Opening tentoonstelling: Hoe ziet de Claes de Vrieselaan er in de toekomst uit? Oproep aan bewoners tot meedenken! Komende weken zul je verrast worden door grote borden op straat. In de open lucht, blikken we terug op de ontwikkeling van de Claes de Vrieselaan. Deze centrale as in de wijk is oorspronkelijk…

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beplant

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beplant Deze week hebben Stadslab Luchtkwaliteit / Stek de stadstuinwinkel het kantoor van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beplant. Het kantoor van het Stimuleringsfonds bevindt zich in het Groothandelsgebouw en is net opnieuw ingericht. Bij die nieuwe inrichting hoort ook een passende beplanting. Een beplanting die het kantoor een weelderige sfeer geeft, die…

Living Mobility Congres – brief aan Rotterdams stijlboek n.a.v.

Lief Rotterdams Stijlboek, Je weet ik ben landschapsarchitect en ik hou van een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Ik begrijp heel goed dat we als ontwerpers veel houvast aan je hebben. Je biedt duidelijkheid en structuur en we weten ook dat als we jouw materiaaladviezen volgen dat de nieuwe inrichting voor langere tijd zijn…

29 nov 2018 – Stadslab Luchtkwaliteit wint Job Dura Prijs 2018!

Stadslab Luchtkwaliteit is de winnaar van de Job Dura Prijs 2018. Fietsenbank Zuid ontvangt de Daan Dura Aanmoedigingsrijs. De prijzen werden vandaag uitgereikt door de jury en de heer Maurice Unck, directeur van RET.   Job Dura Prijs 2018 De Job Dura Prijs 2018 heeft als thema ‘Mobiliteit’. Binnen de uitdagende context van dit thema…

Klimaatplein Maasboulevard

Klimaatplein Klimaatplein Maasboulevard - Eric van Ulden en Marieke de Keijzer vanuit STEK de stadstuinwinkel   Bewonersinitiatiefgroep Struisenburg, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Gemeente Rotterdam en Eric en Marieke van Stek de stadstuinwinkel slaan de handen in één voor de ontwikkeling van een plein dat bijdraagt aan en betere luchtkwaliteit en waterhuishouding. Eigenschappen van planten…

Moss Air Filter

Moss Air Filter Han van Hulzen (bioloog), Léon Richard (xenotec innovatieadviezen) werken samen met Joni Reijven en Vince van de Meer vanuit startup F.Air bij Blue City aan het realiseren van een luchtzuiverend Moss Air Filter voor in een werk(binnen)omgeving. Vervuilde lucht van buiten wordt gezuiverd door mosplantjes, waarbij o.a. het fijnstof uit de lucht…

SerVies

SerVies SerVies - Annemarie Piscaer en Iris de Kievith Stel je voor: een servies gekleurd met Rotterdams fijnstof, de stofdeeltjes die door de lucht zweven. Durf jij ervan te eten? We ademen het ongemerkt wel iedere dag in, met alle gevolgen van dien. Architect Iris de Kievith heeft samen met ontwerper Annemarie Piscaer serVies geïnitieerd.…

Ungerplein

Ungerplein Bewonersinitiatief Ungerplein - Marlou de Jong, Eric van Ulden en Marieke de Keijzer vanuit STEK de stadstuinwinkel Groen, groener, groenst! Stapsgewijs wordt het Ungerplein ingeplant. Deels met wintergroene beplanting die de luchtkwaliteit ten goede komt en deels met beplanting die voedsel en schuilplekken biedt voor vlinders. De beplanting heeft een blokerende werking, vervuilde lucht…

Stadsmakers Congres 2016 PRESENTATIE VISIE

Visie voor een schone stad. BOOG en Stadslab Luchtkwaliteit overhandigen Pex Langenberg een prachtige toekomstvisie voor verkeersriool ’s-Gravendijkwal tijdens het stadsmakerscongres.

Stadsmakers Congres 2016 LUNCH

Lunch gesprek Tijdens het stadsmakers congres was er een informeel maar constructief lunchgesprek over lokale, gemeentelijke en landelijke initiatieven voor schone lucht. We gebruikte onze 'tone of voice' om verschillende belanghebbende te betrekken in een open gesprek.

Stadsmakers Congres 2016 FIETSTOCHT

Het Stadslab Luchtkwaliteit was weer onderdeel van het Stadsmakerscongres. In samenwerking met Adem in Rotterdam en bewonersgroepen uit Rotterdam en het Rotterdams Milieucentrum organiseerden we een fietstocht langs alle proefopstellingen.   Fietsen tijdens het Stadsmakers Congres FIETSTOCHT: De tocht ging langs de ’s-Gravendijkwal met de test opstellingen en de toepassing van waternevel en groen om…

Bewoners bijeenkomst

Bewoners bijeenkomst Stadslab organiseerde samen met BlueCity en bewonersvereninging Stuisenburg een evenement over maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit aan de drukke Maasboulevard. Experimenten met speciale groenvoorzieningen, zoals mossoorten die fijn- stof opvangen bijvoorbeeld, of bewust gebruiken van bepaalde soorten bomen en struiken. Met slimme toe- passingen van andersoortig groen kan er langs de Maas-…

Meten op de ‘s-Gravendijkwal

Langdurend meet traject In 2015 zijn we gestart met een langdurig meettraject op de ’s-Gravendijkwal. Metingen vinden binnen in de woningen plaats. In de periode is er een nul meting gedaan en is er een situatie waarin de ’s-Gravendijkwal afgesloten is geweest naast het ‘normale’ verkeer. In november 2016 is er een conceptrapport vasn de…

Video Verslag Park [ing] Day

In september 2016 deden we mee met Park[ing] Day.

Ontmoeting

ONTMOETING over de mobiliteit van het Rotterdam van de toekomst. Marco Maréchal van toconnect had een inspirerend en interactief verhaal over onze mobiliteit in de toekomst, aan de hand van zijn boek: “Mobiliteit in de toekomst 2030; eindelijk de Nederlander aan het woord”. Zijn presentatie gaf inspiratie voor een dialoog en ONTMOETING om tijdens OPEN…

Luchtloket

LUCHTLOKET verzamelt Wat vinden Rotterdammers van de luchtkwaliteit in hun stad? Met de invoering van de milieuzone is het een onderwerp geworden dat veel mensen raakt maar ook verdeelt. Echter is luchtkwaliteit niet tastbaar en zichtbaar. Dit maakt het als onderwerp moeilijk om te agenderen. Het LUCHTLOKET verzamelt ideeën, meningen, vragen en inzichten rondom dit…

Charlois Speciaal

[thb_slider images="2880" width="1200"] Koekje van eigen deeg Tijdens Charlois Speciaal presenteerde Stadslab Luchtkwaliteit ‘Koekje van eigen deeg’. De koekjesfabriek van Meneba ligt naast een drukke verkeersader, de Brielselaan. Met meetinstrument en parate kennis hebben we de bezoeker van het kunstfestival laten zien hoe de luchtkwaliteit is op en aan de Brielselaan.

Staatssecretaris Dijksma op duurzame Rotterdam safari

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma kwam in juni naar Rotterdam om duurzame projecten te bezoeken.

Burgerbrief

BURGERBRIEF Lees hier de Burgerbrief. In een burgerbrief aan de 2de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu en de Rotterdamse gemeenteraad vraagt een coalitie van Rotterdamse bewoners – en belangengroepen samen met Milieudefensie om een duidelijker beleid omtrent luchtkwaliteit. Zo wil men een milieuzone niet op leeftijd van de voertuigen maar op basis van de uitstoot. Iets…

DIY

Wat kun je zelf doen voor een schone lucht? Wat kun je zelf aan de schone lucht doen? Het Stadslab Luchtkwaliteit zocht het uit. We hebben 16 maatregelen op een rijtje gezet die je zelf kunt doen. sllk-diy-flyer-28okt   -Ventileer je huis aan de schone kant en hou het raam aan de straatzijde dicht. -…

Werkconferentie Luchtkwaliteit

Op 5 april 2016 organiseerde Stadslab Luchtkwaliteit samen met het Rotterdams Milieucentrum een werkconferentie over luchtkwaliteit.

Meten op Pompenburg

Fijnstof metingen De metingen zijn uitgevoerd met de Dylos Logger v1.8.0.0 en unit DC1700 v 2.08. Deze meter scheidt de grote en kleine deeltjes. De meter meet continu en registreert elke minuut een meting. Dus op een dag worden er 24x60=1440 metingen geregistreerd. Hierdoor wordt een nauwkerig beeld gegeven van de metingen. Uit de resultaten…

Meten bij Puntegale

NO2 metingen Op de Puntegale (Maastunnelplein) is er NO2 met palmbuisjes gemeten. Er is een rapport ingediend waarin de meetresultaten inzichtelijk zijn gemaakt. Deze metingen hebben plaatsgevonden in samenwerking met Milieudefensie. Naast de meetresultaten leveren de contact- momenten met bewoners ook een sociale band op en dragen ze bij aan de bewustwording ten opzichte van…

Fijnstof-data – ‘Dots’

Een punt fijnstof. DOTS l MATERIAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dit project tracht om het ontastbare en onzichtbare fijnstof te visualiseren. Dit door letterlijk te laten zien wat er in de lucht zit. Het…

Stadsmakerscongres 2015

Op 30 okt. vond het Stadsmakerscongres 2015 plaats. Als Stadslab Luchtkwaliteit waren we onderdeel hiervan met een expo, een debat en een fietstocht. We presenteren voorstellen voor een gezondere lucht.

Fietstocht Stadsmakerscongres

Een fietstocht langs experimenten. De fietstocht tijdens het Stadsmakerscongres voerde langs verschillende Stadslab opstellingen om te eindigen bij de expo in de Finse kerk.

Smalste en langste expo

Expo Finse kerk Op 30 okt. vond de SLLK expo plaats. Op deze middag gingen we van start in het Finse Huis aan de ‘s-Gravendijkwal met een opening. De expositie toonde een serie van maatregelen, plannen en visies voor een schonere lucht in en om de ‘s-Gravendijkwal. Het is niet zo maar een expo, maar de…

s’-Gravendijkwasstraat

Door langs de randen aan de bovenkant van de verdiepte ‘s Gravendijkwal een watervernevelingssysteem aan te brengen worden schadelijke stoffen gebonden en afgevoerd via het rioolstelsel.

Expert Bijeenkomst Erasmus Ziekenhuis

Expert bijeenkomst in het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam. In dit overleg hebben we een koppeling gemaakt van verschillende fijnstof-kennis domeinen om een kruisbestuiving te creëren van kennis over de gevolgen van fijnstof voor de gezondheid. Bij deze vruchtvolle bijeenkomst was een longarts, experts vanuit DCMR en RIVM, gemeente Rotterdam en de stadslab-laboranten.

‘s-Gravendijkboswal

De ‘s-Gravendijkboswal is een fijnstofafbreker en depositor in één.

Mosgenerator

[thb_slider images="2508" width="1200"] Mos als absorbent voor fijnstof en geluid. De constructies met mos komt in de berm tussen de hoofdrijbaan van het tunneltracé en de parallelbaan en verbeterd de luchtkwaliteit. Het mos op de constructie neemt fijnstof op en breekt het af. Mos werkt geluiddempend door het enorme oppervlak van de plantjes. Door de…

Fijnstof Lunch

Op 30 april 2015 vond er een fijnstof-lunch plaats op de ‘s-Gravendijkwal.

Meten is weten, of niet?!

In maart 2015 organiseerde Stadslab Luchtkwaliteit het evenement “Meten is Weten, of niet?!”.

Kick-off Stadslab Luchtkwaliteit

De aftrap van Stadslab Luchtkwaliteit vond plaats in maart 2015 op de Hogeschool Rotterdam.