Fijnstof metingen

De metingen zijn uitgevoerd met de Dylos Logger v1.8.0.0 en unit DC1700 v 2.08. Deze meter scheidt de grote en kleine deeltjes. De meter meet continu en registreert elke minuut een meting. Dus op een dag worden er 24×60=1440 metingen geregistreerd. Hierdoor wordt een nauwkerig beeld gegeven van de metingen. Uit de resultaten moge duidelijk zijn dat de luchtkwaliteit op de Pompenburg belabberd is.