NO2 metingen

Op de Puntegale (Maastunnelplein) is er NO2 met palmbuisjes gemeten. Er is een rapport ingediend waarin de meetresultaten inzichtelijk zijn gemaakt. Deze metingen hebben plaatsgevonden in samenwerking met Milieudefensie.

Naast de meetresultaten leveren de contact- momenten met bewoners ook een sociale band op en dragen ze bij aan de bewustwording ten opzichte van de luchtkwaliteit.