Lunch gesprek

Tijdens het stadsmakers congres was er een informeel maar constructief lunchgesprek over lokale, gemeentelijke en landelijke initiatieven voor schone lucht. We gebruikte onze ‘tone of voice’ om verschillende belanghebbende te betrekken in een open gesprek.