Aanstaande !! : Opening tentoonstelling: Hoe ziet de Claes de Vrieselaan er in de toekomst uit? Oproep aan bewoners tot meedenken!

Komende weken zul je verrast worden door grote borden op straat. In de open lucht, blikken we terug op de ontwikkeling van de Claes de Vrieselaan. Deze centrale as in de wijk is oorspronkelijk ontworpen als een laan met allure, een prettige buitenruimte om je door te bewegen, om te verpozen en om te ontmoeten. We willen niet terug naar vroeger, maar het geeft ons wel een hint. De tentoonstelling laat zien hoe veel er in een eeuw is verandert. En als we nu vooruit kijken? Hoe zie je dan voor een toekomst voor de Claes de Vrieselaan voor je?

De Claes de Vrieselaan gaat op de schop in 2023/2024. Nu is het de tijd om je wensen en ideeën voor een nieuwe inrichting kenbaar te maken. Hoe zou jij de Claes de Vrieselaan inrichten?

  • Als je schone lucht belangrijk vindt.
  • Als gezondheid voorop staat en je ontmoeting wil stimuleren…
  • Als je je kinderen op straat willen laten spelen…
  • Als we de natuur meer uitnodigen in de stad…
  • En als we water als kwaliteit ervaren…

Een oproep aan alle bewoners om mee te praten en mee te ontwerpen aan een laan waar je gerust adem kunt halen! We gaan er samen iets moois van maken!

Laat hier je wensen achter: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/claes-de-vrieselaan/

>>>> Aanvullend zal een tentoonstelling te zien zijn in het Het Buurtatelier aan de Zwaerdecroonstraat 62A met historische foto’s van de Claes de Vrieselaan en Middelland (voorlopig beperkt toegankelijk)

Dit is project is vormgegeven binnen het samenwerkingsverband tussen Team DuZaMMM van Mooier Mooier Middelland en Stadslab Luchtkwaliteit

Leave a Reply