citylab010

Op 16 november j.l. is bekend gemaakt dat Stadslab Luchtkwaliteit, Duurzaam Middelland en het Wijkbedrijf De Middellander een Citylab010 aanvraag gehonoreerd hebben gekregen.

In 2021 komt er een Meet&Weet Station in Middelland te staan met als titel Als de Bomen Konden Praten. Een kunstzinnige installatie die de kwaliteit van de leefomgeving toont met cijfers van o.a. de luchtkwaliteit, regen, hitte maar ook b.v. over parkeerdruk of grondwaterpeil of over hoeveel bomen erbij komen en hoeveel stenen voor groen plaatsmaken. Deze cijfers zijn een ‘call for action’ of een oproep aan Middellanders om zelf in actie te komen. De Bomen van Middelland vertellen hun verhaal over verleden, heden én toekomst op een meer poëtische manier.

Het doel is een bijdrage leveren aan een schonere, veiligere en duurzamere leefomgeving in Middelland met als aanleiding de herinrichting van de Claes de Vriese laan in 2023.

Het middel is het Meet&Weet Station om bewustwording te creëren op het gebied van het veranderende klimaat, de gevolgen hiervan voor flora, fauna en mensen en bewoners activeren om te helpen met wat je ‘zelf’ kan doen – groene daken, geveltuinen, groene energie, regentonnen, bomen planten etc.

We zijn ondertussen al begonnen met het project middels een open lucht tentoonstelling in de Claes de Vrieselaan te zien tot 21 december. Loop even langs over en denk mee.

#citylab010. #stadslabluchtkwaliteit. #duurzaammiddelland

Leave a Reply