BURGERBRIEF

Lees hier de Burgerbrief.

In een burgerbrief aan de 2de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu en de Rotterdamse gemeenteraad vraagt een coalitie van Rotterdamse bewoners – en belangengroepen samen met Milieudefensie om een duidelijker beleid omtrent luchtkwaliteit. Zo wil men een milieuzone niet op leeftijd van de voertuigen maar op basis van de uitstoot. Iets dat alleen ‘het rijk’ kan regelen. Dat is, schrijft men, rechtvaardiger, effectiever en veel beter voor het draagvlak voor een milieuzone.

Ook vragen de Rotterdammers voor radicalere keuzes voor minder autoverkeer en een betere fietsinfrastructuur en een groenere inrichting van de stad. “Neem de gezondheid als uitgangspunt tot de inrichting van de stad, daar profiteert de economie ook van …”, schrijft men. Concreet stelt men in de brief voor om de afsluiting van de Maastunnel (van ruim 2 jaar) te benutten als kans en bij heropenstelling in 2019 de tunneltraverse structureel een andere functie te geven: alleen voor het openbaar vervoer en lokaal verkeer.

Ook pleit de ‘burgercoalitie’ voor betere ondersteuning en het serieus nemen van de vele burgerluchtmeetpunten (in Rotterdam meer dan 37). De burgerluchtmeetpunten (met zogenaamde Palmesbuisjes) leveren bruikbare meetresultaten op en kan de burger ook bewuster maken van de slechtere luchtkwaliteit in de stad omdat het probleem hierdoor zichtbaarder wordt.

In de burgerbrief worden diverse aanbevelingen en ideeën geopperd die zijn ontsproten uit de Rotterdamse werkconferentie luchtkwaliteit die in april dit jaar werd georganiseerd, hieraan werd geparticipeerd door, bewoners – en belangengroepen, lokale politici, milieudienst DCMR, de gemeente Rotterdam, het Longfonds, Milieudefensie en het milieucentrum van Rotterdam.

De brief is uitgegaan namens de Vereniging Milieudefensie, Vereniging Milieudefensie afdeling Rotterdam, de Actiegroep Adem in Rotterdam, de Bewonersorganisatie B.O.O.G., Stichting Rotterdamse Klassiekers, Stadslab Luchtkwaliteit en de stichting Rotterdams Milieucentrum.