[thb_slider images=”2255″ width=”1200″]

Een bos in de stad.

De ‘s-Gravendijkboswal is een fijnstofafbreker en depositor in één. Planten leveren een belangrijke bijdrage aan de luchtkwaliteit.
Ze kunnen fijnstof aan zich binden en gasvormige vervuiling filteren met hun huidmondjes. Mossen zijn zelfs in staat om fijnstof af te breken. Voorwaarde voor de luchtzuiverende werking is dat de planten vochtig en gezond zijn. In deze strook testen we of de geselecteerde planten goed en vitaal blijven. De uitdaging is om voor het mos en de beplanting de juiste groeiomstandigheden te creëren in het droge en zoute klimaat.

Deze ingrepen zorgen voor een verbetering van zowel de lucht- als de leefkwaliteit. En dat is na tien jaar stilstand op de ‘s Gravendijkwal hard nodig.

Deze strook beplanting is een eerste stap. Onze visie is om de ‘s Gravendijkwal van vervuilende verkeersader te transformeren tot een groene route voor langzaam verkeer van noord naar zuid.

Droombeeld ‘s-Gravendijkboswal.

 

Gedurende de twintigste eeuw heeft Rotterdam de auto ruim baan gegeven bij de ontwikkelingen van de stad. Met de huidige kennis over milieu, klimaat en mobiliteit (lees uitstoot) kun je je afvragen of dit niet beter anders kan. Kunnen we het bestaande verkeersnetwerk transformeren tot een groen-blauwe dooradering?

De ‘s-Gravendijkboswal is een fijnstofafbreker en depositor in één.

– de verkeersader geeft voorrang aan schone vormen van mobiliteit, dus minder uitstoot in de stad;

– beplanting houdt water vast waardoor water vertraagd afgevoerd wordt;

– beplanting en water zorgen voor temperatuursdaling;

– meer biodiversiteit, inzet van verschillende plantensoorten zorgt voor een sterker ecologisch netwerk;

– beplanting filtert de lucht en werkt als depositor;

– bijzondere beleving van groen in de stad;