Ungerplein

Bewonersinitiatief Ungerplein – Marlou de Jong, Eric van Ulden en Marieke de Keijzer vanuit STEK de stadstuinwinkel

Groen, groener, groenst! Stapsgewijs wordt het Ungerplein ingeplant. Deels met wintergroene beplanting die de luchtkwaliteit ten goede komt en deels met beplanting die voedsel en schuilplekken biedt voor vlinders.

De beplanting heeft een blokerende werking, vervuilde lucht vanaf de Schiekade botst op de beplanting en wordt omhoog gestuwd. Bovendien vangen planten met hun blad in kleine hoeveelheden fijnstof uit de lucht. Wintergroene soorten werken enigszins als een filter.

Het is een tijdelijk project, op initiatief van de bewoners.