Het LUCHTLOKET verzamelde de routes die de bezoekers van het stadsmakers congres genomen hadden. We vroegen de bezoekers op een kaart niet alleen de route te tekenen, maar ook met welk transport middel ze gekomen waren. Dit gaf een aanknoping voor gespreks-stof over hoe de lucht beleefd werd. Door concreet na te denken over de beleving van die route ontstond er ook een dialoog over wat de knelpunten zijn van onze huidige mobiliteit en welke oplossingen mogelijk zijn voor de toekomst.

Het LUCHTLOKET verzamelde al deze ideeën en oplossingen naast de routes op de kaart.

Routes bezoekers Stadsmakers Congres

Opvallend: van alle ongeveer 30 mensen die we gesproken hadden kwam niemand met de auto maar iedereen met fiets en het OV!

Wow…. is dit de toekomstige mobiliteit met een schone lucht?

IMG_4320-©Xenotec.jpg

Tijdens het Stadsmakers Congres was het een heldere en frisse dag. De mensen die we spraken stonden of buiten, of kwamen net binnen.

De ‘DOTS’ op de kaart zijn de meetpunten met het fijnstof materiaal van het RIVM. Deze ‘DOTS’ mocht iedereen gebruiken om aan te geven hoe ze de ‘lucht’ hadden ervaren tijdens de route.

Opvallend waren de grote verschillen op 1 locatie. De argumenten voor die beleving gaven een interessant beeld. Van de frisse lucht buiten, tot het langs razende verkeer,  tot de vermoedelijke lucht vervuiling van de boten iets verderop, de aanwezigheid van een nabij park, overgaande vliegtuigen, langsrijdende scooters, etc.

Luchtkwaliteit bleek voor niemand zomaar te vangen!