Een punt fijnstof.

DOTS l MATERIAL DATA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit project tracht om het ontastbare en onzichtbare fijnstof te visualiseren. Dit door letterlijk te laten zien wat er in de lucht zit.

Het RIVM meet met meetkastjes op verschillende plaatsen in Nederland de luchtkwaliteit. Deze apparatuur neemt dit ontastbare en onzichtbare fijnstof waar. Uur na uur wordt er materiaal uit de lucht verzamelt en behouden op een stukje papier. Het fijnstof materiaal gevangen in een grijze PUNT is een vertaling van wat er uiteindelijk in onze lucht zit.

De PUNT met het fijn stof materiaal geeft de klinische data over onze luchtkwaliteit. Maar het zijn ook de wonderlijke sporen van ons menselijke gedrag.Alle PUNTEN verschillen in grijs waarde. Door de verschillende tijden en locaties te vergelijken zie je het verhaal. Bijvoorbeeld: De dinsdag na het paasweekend begint met een grote file op de ’s-Gravendijkwal (erg zwarte punt in de ochtend). Zo is ook het vuurwerk zichtbaar met oud en nieuw.

Het zijn de zichtbare tactiele sporen van het anders zo onzichtbare en ontastbare FIJNSTOF.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .