Welke deeltjes in de lucht zijn eigenlijk schadelijk?

Welke stoffen in de lucht zijn schadelijk?

Dit was een van de vijf vragen die Stadslab Luchtkwaliteit aan diverse mensen stelde zoals twee experten, twee landschapsarchitecten, een ontwerper en een technicus over welke stoffen in de lucht schadelijk zijn. De illustraties op de achtergrond waren het ‘speelterrein’ voor diverse antwoorden. Het resultaat zegt meer dan woorden. Handen die ‘denken’ indien de illustraties geschoven werden – soms in twijfel, soms overtuigt.