Langdurend meet traject

In 2015 zijn we gestart met een langdurig meettraject op de ’s-Gravendijkwal. Metingen vinden binnen in de woningen plaats. In de periode is er een nul meting gedaan en is er een situatie waarin de ’s-Gravendijkwal afgesloten is geweest naast het ‘normale’ verkeer.

In november 2016 is er een conceptrapport vasn de metingen voorgelegd en besproken met de RIVM. De ambitie is om door te meten tot in 2020. We verwachten dat we, tijdens de tijdelijke afsluiting van de Maastunnel, de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit te kunnen zien.

 

Doel

De metingen ondersteunen de boodschap van de bewoners aan de ‘s-Gravendijkwal. Er moet iets gebeuren om de luchtkwaliteit op dit tracé te verbeteren. Met de metingen kan worden onderbouwd dat het voor de gezondheid van de bewoners van belang is het (doorgaande) autoverkeer in de tunnel(bak) terug te dringen. Het autoverkeer kan vervangen kan worden door b.v. een vrije busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer en een fietsbaan voor snel fietsverkeer.