De langste wasstraat
ter wereld.

Door langs de randen aan de bovenkant van de verdiepte ‘s Gravendijkwal een watervernevelingssysteem aan te brengen worden schadelijke stoffen gebonden en afgevoerd via het rioolstelsel. Zo kan 20-30% van de fijnstof en tot 40% van de stikstofdioxide gebonden worden. Een vernevelingsinstallatie is een standaard product uit de kassenbouw. Het wordt ook toegepast bij het werken in stoffige omgevingen waar het ingezet wordt om de gezondheid van medewerkers te waarborgen. Hierdoor is de technologie al uitontwikkeld, alleen nog niet toegepast om luchtkwaliteit te verbeteren.

Voor het stuk van de Rochussenstraat tot de 2e Middellandstraat (850m) kan met 2.500m slang en 4.200 nozzles op drukke momenten een fijne deken van waternevel de uitstoot van schadelijke stoffen sterk beperken.