Screen Shot 2016-07-31 at 14.33.23

Wie is de grootste fijnstof-bron?

Wat zijn de meest vervuilende fijnstof-bronnen in Rotterdam?
Dit was een van de vijf vragen die Stadslab Luchtkwaliteit aan diverse mensen stelde zoals twee experten, twee landschapsarchitecten, een ontwerper en een technicus over welke stoffen in de lucht schadelijk zijn. De illustraties op de achtergrond waren het ‘speelterrein’ voor diverse antwoorden. Het resultaat zegt meer dan woorden. Handen die ‘denken’ indien de illustraties geschoven werden – soms in twijfel, soms overtuigt. Het eind resultaat laat zien dat er geen eenduidige antwoorden zijn en de meningen uit elkaar gaan als het over de bronnen van fijnstof gaat.