Beplantingsplan voor het Ungerplein

Bewoners van het Ungerplein schakelen de hulp in van Stadslab Luchtkwaliteit voor een bewonersaanvraag waarbij het Ungerplein (nu een
kaal grasveld) wordt getransformeerd tot een luchtzuiverende en biodivers plantsoen. Plannen worden positief ontvangen. Proces staat op pauze. Het grondeigendom van het Ungerplein blijkt eerst te moeten worden aangekocht door de gemeente!

Leave a Reply