Overheden tekenen “Schone Lucht Akkoord” – pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken

"The Cloud Factory" by Paul Howard Photo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0 cc

Minister Van Veldhoven ondertekende samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord.

Door een aantal nieuwe maatregelen voor het verkeer, de scheepvaart, de industrie, de landbouw, de bouwsector en de huishoudens moet vervuiling door stikstofdioxide en fijnstof tot 2030 verder worden teruggedrongen. Dat moet minimaal 50 procent gezondheidswinst opleveren, staat in het akkoord. Dat komt neer op zo’n 4000 tot 5000 minder vroegtijdige sterfgevallen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2318429-overheden-lucht-moet-overal-nog-veel-schoner.html

Leave a Reply