Presentatie bewoners- bijeenkomst Kralingen- Crooswijk

Bewoners van de Maasboulevard hebben interesse getoond in het werk van Stadslab Luchtkwaliteit. Het stadslab wordt uitgenodigd een presentatie te geven op de bewonersbijeenkomst.

Leave a Reply