Start langdurig meet traject

Start van een langdurig meet traject op de ’s-Gravendijkwal. Metingen vinden binnen in de woningen plaats. In de periode is er een nul meting gedaan en is er een situatie waarin de ’s-Gravendijkwal afgesloten is geweest naast het ‘normale’ verkeer.

Er komt een rapport van deze eerste periode, dat in november in concept voorgelegd gaat worden aan het RIVM. De ambitie is om door te meten tot in 2020, ivm de komende afsluiting van de maastunnel.

Op de Puntegale (Maastunnelplein) is er NO2 met palmbuisjes gemeten en het rapport ingediend.

Naast de meetresultaten leveren de contact- momenten met bewoners ook een sociale band op en dragen ze bij aan de bewustwording ten opzichte van de luchtkwaliteit.

Leave a Reply