DIGITAL DESIGN

I might proceed with several more examples, one way or another known to me, of the great power and
malice at times of the sperm whale. In more than one instance, he has been known, not only.
[thb_banner banner_bg=”345″]
Servies met fijnstof glazuur

Een servies gekleurd met fijnstof – een interview met de bedenkers Annemarie Piscaer en Iris de Kievith

Door Han van Hulzen Stadslab luchtkwaliteit is steeds op zoek naar manieren om het thema luchtvervuiling onder de aandacht te brengen van burgers en politiek. Bewustwording kweken over hoe het wordt verzaakt en wat de gevolgen zijn. Mensen voelen zich vaak onmachtig en denken dat ze zelf niets kunnen doen aan het probleem. Luchtvervuiling is… Read More

Overheden tekenen “Schone Lucht Akkoord” – pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken

"The Cloud Factory" by Paul Howard Photo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0 cc Minister Van Veldhoven ondertekende samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Door een aantal nieuwe maatregelen voor het verkeer, de scheepvaart, de industrie, de landbouw, de bouwsector en de huishoudens moet vervuiling door stikstofdioxide en fijnstof tot 2030… Read More

WALK21

Stadslab LuchtKwaliteit levert een bijdrage aan WALK21: The 20th International Conference on Walking and Liveable Communities 7-10 October 2019 De Doelen Walk the talk (Air Quality City Lab) 08 October, 13:15 -  16:15           Types: Walkshop Themes: SmartHealthy Speakers: Marieke de Keijzer The team from the Stadslab Luchtkwaliteit (Air Quality City Lab) will… Read More

Pitch Stadslab Luchtkwaliteit bij de tafel: Mobiliteit Rotterdams Klimaatakkoord

Stadslab Luchtkwaliteit ziet kansen om de wegenstructuur – die nu voor vervuilende uitstoot zorgt – te transformeren tot een groen-blauwe dooradering door de stad, die bijdraagt aan een gezonde stad en ruimte creëert voor schone vormen van mobiliteit en ontmoeting in de openbare ruimte. Vandaag pitcht Robbert de Vrieze vanuit het Stadslab Luchtkwaliteit de ideeën…

Read More

Kennis en inspiratie bij Living Mobility Congres

Stadslab Luchtkwaliteit doet kennis en inspiratie op bij het Living Mobility Congres in Pakhuis de Zwijger. Living Mobility is een congres waarbij mobiliteit en gebiedsontwikkeling met elkaar verbonden worden en dat op lokaal, landelijk én internationaal niveau inspiratie én concrete handvatten biedt (stedenbouwkundig, verkeerskundig, bekostiging, besluitvormend). Bouwen en bewegen; mobiliteit, niet als onderwerp op zichzelf,…

Read More
[thb_gap height=”30″]

LET’S WORK TOGETHER

[small_title title=”please don’t hesitate to contact us for a quote.”]

[thb_gap height=”35″]

Leave a Reply