Pitch Stadslab Luchtkwaliteit bij de tafel: Mobiliteit Rotterdams Klimaatakkoord

Stadslab Luchtkwaliteit ziet kansen om de wegenstructuur – die nu voor vervuilende uitstoot zorgt – te transformeren tot een groen-blauwe dooradering door de stad, die bijdraagt aan een gezonde stad en ruimte creëert voor schone vormen van mobiliteit en ontmoeting in de openbare ruimte.

Vandaag pitcht Robbert de Vrieze vanuit het Stadslab Luchtkwaliteit de ideeën voor een lintpark rondom het centrum bij de tafel Mobiliteit Rotterdams Klimaatakkoord. Een lintpark dat kan ontstaan door het cadeautje van de overmaat op de Blaak, Mariniersweg, Goudse Singel en Weena te bestemmen als ruimte voor natuur, voetgangers, fietsen en schone, slimme mobiliteit. Een ring die verschillende groene en sociale initiatieven met elkaar in verbinding brengt.

Hoe we dat willen bereiken? Middels een integrale aanpak en denken. Want we hebben te maken met luchtkwaliteit, groenbeheer, klimaatadaptatie, transitie naar nieuwe mobiliteit, beschikbaarheid van P&R aan de rand van de stad, meer fietsparkeerplekken, de Rotterdamse Stijl, sportfaciliteiten en ontmoetingsplekken.

Dus…. Wie doet er mee?

Leave a Reply