Presentatie bewonersinitiatief gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk

Het Stadslab is benaderd door Geert Beke, bewoner Maasboulevard. Geert stelt samen met het Stadslab Luchtkwaliteit

en Blue City 010 een plan op ter verbetering van de luchtkwaliteit aan de Maasboulevard. Twee kerncomponenten: bewustwording en ruimtelijke ingreep. Het plan wordt besproken in de gebiedscommissie en toegekend.

Leave a Reply