Stadslab Werksessie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseerde een werksessie over het functioneren in een stadslab over draagvlak & commitment en financiering & continuïteit.

Wat kun je van elkaar leren? Stadslab Luchtkwaliteit was daarbij.

Wat zijn de verdien modellen van een Stadslab? Hoe verdienen de Laboranten in een lab?  Hoe dicteert een verdienmodel een afhankelijke of een onafhankelijke positie ten opzichte van stakeholders? Welke relatie heb je als Stadslab ten opzichte van Gemeentes en instituten?
Hoe organiseer / faciliteer je je netwerk? Welke rol neem je als Stadslab?

Een impressie van overeenkomsten en verschillen.

Leave a Reply