Stadslab Luchtkwaliteit genomineerd voor Job Dura Prijs 2018!

Het Stadslab Luchtkwaliteit is genomineerd voor de Job Dura Prijs 2018! We staan op de shortlist van 5. Wat een fantastisch nieuws! Deze prijs, die wisselende actuele thema’s heeft op het gebied van de bebouwde omgeving in genoemde regio, staat dit jaar in het teken van ‘Mobiliteit in Rotterdam’. En daar sluit het Stadslab natuurlijk nauw op aan. We streven naar een gezondere stad door kennis te delen, bewustwording te creëren en de luchtkwaliteit te verbeteren door ingrepen in de openbare ruimte.

“Rotterdam staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie op het vlak van mobiliteit die het gebruik en de inrichting van de stad in veel opzichten zal gaan veranderen. De groei en stedelijke verdichting van de stad kent voorlopig nog geen einde, maar zonder doordachte mobiliteits-maatregelen zullen verkeerstromen (nog) vaker vastlopen. Daarnaast bestaat er een toenemend verlangen naar een gezonde, bereikbare en leefbare stad, waarbij de auto drastisch naar de achtergrond wordt gedrongen. Maar mobiliteit is nadrukkelijk geen doel op zich, het is vooral een manier om de toegang tot werk, onderwijs en voorzieningen te vergroten en mensen te verbinden. Binnen deze uitdagende context is er voor de Job Dura prijs 2018 gezocht naar uiteenlopende initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam.

De genomineerde projecten worden door de jury beoordeeld op basis van een aantal criteria. Zo wordt onder meer gekeken in hoeverre de projecten inspelen op gedragsverandering, of ze levensvatbaar, opschaalbaar en probleemoplossend zijn en of ze van invloed op de ruimtelijke omgeving in Rotterdam. Daarnaast is innovatief zijn en/of gebruikmaken van slimme technologie een beoordelingscriterium,” aldus Job Dura.

Op 29 november as wordt de Job Dura Prijs 2018 uitgereikt in de Kunsthal. Spannend!!!

De afbeelding is gemaakt door één van de leden van het Stadslab: Maico der Kinderen

Leave a Reply