Presentatie stadsontwikkeling

Presentatie stadsontwikkeling, afd beheer, afd milieu en verkeer en vervoer: van vervuilende verkeersader tot groene route voor langzaam verkeer.

Stadslab Luchtkwaliteit zet een heldere visie neer voor de toekomst van de ’s-Gravendijkwal, waarbij het autoverkeer uit de tunnelbak verdwijnt en het tracé een groene verbinding wordt voor fietsers en wandelaars. We ontvangen een positieve reactie.
Met deze toekomstvisie hebben we de plannen voor de ’s-Gravendijkwal geagendeerd. N.a.v deze presentatiereeks doet de ’s-GravendijkBOSwal op 31 oktober een CITYLAB– aanvraag.

Leave a Reply