How to Let Go of the World and Love All The Things Climate Can’t Change

Een documentaire als ‘voertuig voor actie’

In oktober 2016 was de Nederlandse première in Rotterdam van de documentaire ‘How to Let Go of the World and Love All The Things Climate Can’t Change’ van de Oscar genomineerde filmmaker Josh Fox (‘Gasland’).
In deze documentaire onderzoekt Josh Fox op een persoonlijke manier de klimaatverandering. Hij reist naar 12 landen op 6 continenten om de gevolgen van klimaatverandering op diverse locaties in beeld te brengen zoals bij voorbeeld de ontbossing en olie-lekkages in Zuid-Amerika of de luchtverontreiniging van ongekende mate in China. De film erkent dat het te laat is om een aantal van de ergste gevolgen te stoppen en stelt de vraag: wat is het dat de klimaatverandering niet kan vernietigen? Wat is er zo diep in ons dat geen ramp het kan weg nemen? ‘How to Let Go of the World and Love All The Things Climate Can’t Change’ laat de andere kant van klimaatverandering zien.

Josh laat de wereldwijde “strijders” zien die zich inzetten om het tij te keren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hij onderzoekt op een grappige, tragische, inspirerende en verhelderende manier de complexiteit die de stabiliteit van de planeet en het leven van haar inwoners bedreigt.

Tijdens de q&a bij de première werd duidelijk dat Josh Fox deze film niet alleen inzet om zijn boodschap over te brengen. Josh’s eerste vraag tijdens het interview was wie in de zaal aanwezig is van een milieu-organisatie. Hij pleite daarvoor dat deze mensen na afloop van het interview op het podium kwamen zodat andere bezoekers verder in gesprek en vooral in actie kunnen komen om een stuk bij te dragen aan een beter leef-klimaat. Op deze manier heeft de documentaire ook duidelijk de functie van een ‘voertuig voor actie’, waarbij Stadslab Luchtkwaliteit na afloop van de film een podium kreeg voor interessante, inspirerende gesprekken en de mogelijkheid van het uitbreiden van ons netwerk.

qa_rdam

Leave a Reply