citylab010

De subdsidie van Citylab010 is toegekend voor het project de ‘s-Gravendijkwasstraat!
Er staat nu een tijdelijke proefopstelling op de ‘s-Gravendijkwal. Deze opstelling wordt uitgebreid en zal een uitgebreide case study worden naar het verbeteren van de luchtkwaliteit door het afvangen van fijnstof in waternevel. Ook zal het project een bijdrage leveren aan de bewustwording van de automobilisten die dag in en uit onder door de fijnmazige druppels rijden.

Leave a Reply