Workshop Drijfkracht tijdens Park[ing] Day

‘Hoe beweegt Rotterdam in de toekomst?’.

We hebben tijdens Park[ing] Day op bezette parkeerplaatsen de denkers, dromers en bouwers laten ‘denken en dromen met de handen’. En ze uitgenodigd om hun ideeën vorm te geven in 3D schetsen.

De workshop DRIJFKRACHT vond letterlijk op straat plaats. Dit prikkelde de verbeelding en plaatste deze in de realiteit.

 

We vroegen passanten om de routes die ze door de
stad afleggen vast te leggen op een kaart. Hoe verplaats je je?
Waarmee verplaatst je je: fiets, auto, te voet?