Stadslab

We zijn een Stadslab!
Met dank aan het Stimulerings Fonds voor de Creatieve Industrie.

“Stadslabs zijn onderdeel van een grotere beweging, ze zijn in het gat gesprongen dat ontstond toen meer traditionele opdrachtgevende partijen zich terugtrokken uit de stedelijke ontwikkeling. Daardoor vervullen ze nu zowel in steden als in dorpen een bijzondere rol bij culturele programmeringen en ruimtelijke ontwikkelingen. ”

Meer info:

Leave a Reply