In de lucht bevinden zich allerlei deeltjes. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met een slechte luchtkwaliteit? Wat voor deeltjes zitten er in de lucht? En hoe kun je de samenstelling van de lucht meten?

Er zijn verschillende instanties die zich in Rotterdam bezighouden met de luchtkwaliteit in Rotterdam. We hebben deze partijen gevraagd om ons een beeld te geven van wat er precies gemeten wordt, hoe er gemeten wordt en waarom. Een eenduidig antwoord hierop blijkt niet zo maar te geven. En tegelijkertijd toont de complexiteit van het onderwerp ook te belang aan van het Stadslab Luchtkwaliteit.

Behalve dat we experts bevragen, zijn we zelf ook aan het meten geslagen. Gewapend met een Dylos 1700 hebben we op en aan de ’s-Gravendijkwal fijnstofmetingen gedaan. Er is gemeten naar PM2.5, omdat PM2.5 ook een indicatie geeft van de invloed van auto- en vrachtverkeer op de “s Gravendijkwal. Liever nog zouden wij PM0,1 hebben gemeten, omdat deze ultrafijnstofdeeltjes nog schadelijker zijn voor de gezondheid. Maar helaas ligt dat buiten onze budgettaire mogelijkheden.

 

meten

Omdat wij als stadslab maar 1 stof kunnen meten, beperken we ons hier tot de fijnstof. Alle fijnstofbronnen komen in verschillende hoeveelheden voor. De ene keer is het veel uit bijv. de schepen de andere keer van de auto’s en dan weer de industrie en dan weer tegelijkertijd. Dus het gemeten hoeveelheid fijnstof is een som van alle fijnstofuitstoot in de regio en niet alleen van het verkeer.

Er zitten grote verschillen in de meetresultaten door de dag heen. Het valt ons op dat er momenten zijn waarop er een golf van fijnstof over de stad trekt. Wanneer er weinig wind is kan er een wolk van fijnstof blijven hangen en stappelt de uitstoot zich op, terwijl het aantal auto’s misschien minder is. Je ervaart de uitstoot dus niet altijd.

 

evenement 2: meten is weten     28 mei 2015

Hieronder het filmverslag van het tweede stadslab evenement “Meten is Weten, of of niet?!” en een aantal van onze bevindingen uit gesprekken met experts en resultaten van onze eigen metingen.

 

verbeelding van meetgegevens

De cijfers en de grafieken van Luchtmeetnet geven het klinische bewijs dat er fijnstof in onze lucht zit. Deze meetapparatuur staan in kastjes op verschillende plekken in Nederland. Deze apparatuur neemt dit ontastbare en onzichtbare fijnstof waar. Uur na uur wordt er materiaal uit de lucht verzamelt en behouden op een stukje papier. Het fijnstof materiaal gevangen in een grijze PUNT is een vertaling van wat er uiteindelijk in onze lucht zit. Het zijn de zichtbare tactiele sporen van het anders zo onzichtbare en ontastbare FIJNSTOF.

dots sgravendijkwal

 

resultaten van onze metingen in harde cijfers     28 december 2015

Afgelopen tien maanden zijn er vanuit het Stadslab Luchtkwaliteit samen met bewoners van Puntegaal metingen gedaan naar NO2. Onderstaande tabel laat de meetgegevens zien, samen met de metingen van Milieudefensie over dezelfde periode.

NO2 Metingen 2015 omgeving Puntgaalstraat

En hieronder een screenshot van de NO2-metingen van Milieudefensie in 2013. Opvallend is dat de resultaten van de NO2-metingen in de Puntegaalstraat laten zien dat de waarden in 2015 niet lager zijn dan die in 2013.

Metingen 2013 NO2 Puntegaalstraat Rotterdam

 

Links:

DCMR – lucht

RIVM – lucht

Milieudefensie – lucht

Luchtmeetnet

Luchtkwaliteit meten met je telefoon

Hoe schoon is onze lucht?

Air quality now

Sootfreecities

Leave a Reply