Kijk, zij doen het ook!

Verbetering van de luchtkwaliteit is een thema dat niet alleen in Nederland speelt. Wereldwijd werkt men aan het creëren van gezondere steden. Dit blog-post laat een overzicht zien van maatregelen die…

Read More

Superblocks

Superblocks In Vitoria-Gasteiz wordt al jaren geëxperimenteerd met het principe van Superblocks, waarbij het autoverkeer in delen van de stad wordt teruggebracht en de openbare ruimte wordt heringeric…

Read More

Mos en fijnstof

Sommige dingen zijn er gewoon altijd en bijna overal zoals mos en fijnstof. Ze horen een beetje bij elkaar. Ten eerste vallen beide ons nauwelijks op. De een, fijnstof, is min of meer onzichtbaar want…

Read More

De potentie van de fiets

Het lijkt als of de fiets de laatste jaren een nieuw comeback heeft. Van cargo-fietsen tot hippe bakfietsen en bezorgservice diensten op de fiets heeft de fiets in Europa steeds meer animo. Rotterdam …

Read More

Maak je eigen fijnstofmeter

Smart Kids Lab bij Cinekid Dit jaar kwam ik tijdens het kindermedia festival Cinekid het project Smart Kids Lab tegen, bedacht en uitgevoerd door de Waag Society. Smart Kids Lab nodigt kinderen uit om…

Read More

De infrastructuur van de toekomst

De voetganger in de virtuele wereld krijgt voorrang. Voor de mobiliteit van de toekomst zijn niet alleen de vervoersmiddelen aan zich een speer-punt, maar ook de infrastructuur waarin we ons voortbewe…

Read More

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content